search  

 

 :: LCD Monitor

  اهم مزايای مانيتورهای TFT-LCD ساخت Max Media را می توان به اختصار به شرح زير برشمرد:

 • بدون تشعشع: به دليل عدم استفاده از لامپ تصوير و مكانيزم تفنگ الكتروني و ولتاژ بالا (High Voltage) اين مانيتورها هيچ گونه امواج الكترومغناطيسي با طول موج كوتاه كه براي سلامتي بسيار مضر و خطرناك هستند توليد نمي كنند و اين در حالي است كه سازندگان مانيتورهاي معمولي، عمده تلاش خود را معطوف به كنترل و كاهش سطح انتشار اين امواج داشته اند و ايجاد استاندارد TCO با اين هدف بوده است. به نظر مي رسد با توجه به اهميت سلامت كاربر، اين مزيت خود به تنهايي مي تواند براي جايگزيني مانيتورهاي معمولي TFT-LCD كفايت كند.

 • مصرف انرژي بسيار پائين: به دليل اينكه ايجاد تصوير در اين مانيتورها اساسا" توسط عناصر نيمه هادي صورت مي گيرد، مصرف انرژي اين مانيتورها بسيار پائين است. براي مثال نوع 1/15 اينچ آن ( با ابعاد تصوير 30.7cm x 23cm، تقريبا" معادل با مانيتور 17 اينچ معمولي) در حالت فعال(Active) تنها 35 وات و در حالت انتظار (Stand by) تنها 5 وات مصرف انرژي دارد. اين نكته براي محيط هاي اداري، همانند بانكها، كه مجبور به استفاده ازUPSهاي بزرگ، با صرف هزينه تهيه و نگهداري زياد و خطرات و مضرات محيطي مثل بخار اسيد و... هستند، مي تواند بسيار مهم و قابل توجه باشد.

 • وضوح و كيفيت تصوير بالا: خلق تصوير در مانيتورهاي TFT-LCD توسط ميليون ها عنصر نيمه هادي مي باشد. در اين مانيتورها براي هر نقطه تصوير به طور فيزيكي يك نقطه (Pixel) روي صفحه تصوير وجود دارد كه خود از سه عنصر نيمه هادي براي سه رنگ اصلي تشكيل شده است. به اين ترتيب، در اين مانيتورها اطلاعات ديجيتال مستقيما" با روشن و خاموش كردن اين عناصر نيمه هادي ايجاد تصوير مي نمايند. اين مكانيزم اساسا" بسياري از معايب مانيتورهاي معمولي (CRT) را مرتفع مي سازد. برخي از اين معايب به شرح زير مي باشد:

  • لرزش تصوير: بدليل اثرپذيري پرتو الكترون (پرتويي كه توسط تفنگ الكتروني در لامپ تصوير (CRT) ايجادكننده تصوير مي باشد) از امواج الكترومغناطيس محيط كار(Noise) كه توسط ساير دستگاههاي برقي و الكترونيكي توليد مي شوند، لبه هاي تصوير در مانيتور معمولي داراي لرزش مي باشند، براي رفع اين مشكل در مانيتورهاي معمولي فركانس نمايش تصوير را بالا مي برند تا اين لرزش ها توسط چشم انسان قابل مشاهده نباشد كه نهايتا" اين امر باعث ايجاد هاله در لبه هاي تصوير مي شود. در صورتي كه در مكانيزم TFT-LCD به دليل اينكه هرنقطه تصوير توسط يك عنصر نيمه هادي كه به طور فيزيكي به آن اختصاص دارد ، ايجاد مي شود، بدون نياز به بالا بردن فركانس نمايش تصوير، هيچگونه لرزش و يا هاله اي در تصوير وجود ندارد و اين باعث بالا رفتن قابل ملاحظه كيفيت تصوير مي شود.

  • فاصله نقاط تصوير: در مانيتورمعمولي، محدوديت هاي مكانيزم تفنگ الكتروني عملا" باعث محدوديت در كاهش فاصله نقاط تصوير مي شود (Pixel Pitch= 0.4 x 0.4mm)
   در صورتي كه در تكنولوژي TFT-LCDبا استفاده از فناوري روز دنيا در زمينه ساخت نيمه هادي هاي مختلف اين فاصله به حداقل رسيده
   (Pixel Pitch=0.264 x 0.264mm) و تصوير داراي وضوح خيره كننده اي مي باشد.

  • رنگ هاي واقعي: در تكنولوژي TFT-LCDرنگها از تركيب سه رنگ اصلي توسط سه عنصر نيمه هادي ايجاد مي شوند لذا با توجه به دقيق بودن طول موج رنگ ايجاد شده توسط عنصر نيمه هادي، رنگها كاملا" طبيعي و واقعي مي باشند. درحاليكه چون نور و رنگ در مانيتور معمولي (CRT) توسط مواد شيميايي فلورسانس توليد مي شود، اولا" رنگ ها دقيق و واقعي نبوده وثانيا" در طول زمان به دليل پائين آمدن تدريجي حساسيت اين مواد شيميايي، رنگها تغيير كرده و شفافيت آنها كاهش مي يابد.

  • درخشندگي تصوير: درلامپ تصوير(CRT) ، درخشندگي و وضوح تصوير (Contrast) بستگي به شدت پرتو الكترون تابش شده به صفحه تصويرو حساسيت مواد شيميايي فلورسانس آن دارد و چون سطح انتشار پرتوهاي الكترومغناطيس مضر نيز با افزايش شدت پرتو الكترون، افزايش مي يابد. لذا سازندگان ناگزير به كنترل شدت پرتو الكترون و نتيجتا" محدوديت درخشندگي تصوير هستند. اما در مانيتورهايTFT-LCD به دليل عدم وجود چنين محدوديتي درخشندگي تصوير بالاتر و برتر مي باشد. 
   مجموعه عوامل فوق باعث شده تا وضوح و كيفيت تصوير مانيتورTFT-LCD عملا" بسيار برتر و بالاتر از مانيتور معمولي باشد.

 • عمر مفيد طولاني:
  لامپ تصوير (CRT) ذاتا" داراي نرخ استهلاك بالايي بوده و كيفيت تصوير آن همزمان با استفاده كاهش مي يابد. اين امر به دليل كاهش سطح حساسيت مواد شيميايي فلورسانس صفحه تصوير و نيز كاهش قدرت تفنگ الكتروني مي باشد. درصورتي كه عناصر نيمه هادي كه توليد كننده تصوير در مانيتورTFT-LCD مي باشد، داراي عمر مفيد طولاني تر و بدون افت كيفيت تصوير هستند.

 • اندازه واقعي تصوير:
  به دليل محدوديت هاي استفاده از لامپ تصوير (CRT) براي مانيتور، اندازه واقعي تصوير در اين گونه مانيتورها كمتر از اندازه نامي آنها است. به عنوان نمونه، سطح مفيد يك مانيتور15 اينچ معمولي، عملا" در حدود 8/13 اينچ مي باشد. درصورتي كه نمايشگر TFT-LCD از تمامي سطح بهره مند بوده و اندازه واقعي تصوير دقيقا" به اندازه نامي آن است. لذا ابعاد واقعي تصوير براي مانيتور 1/15 اينچ TFT-LCD ساخت Max Media برابر با 23.7/30 سانتي متر مي باشد.

 • كم حجم، سبك و زيبا:
  مانيتور 1/15 اينچ Max Media تنها 5/2 سانتي متر ضخامت داشته و از اين نظر شايد منحصر به فرد باشد و اين درحالي است كه مانيتورمعمولي17 اينچ(كه اندازه تصويرآن تقريبا" برابر با مانيتور 1/15 اينچ TFT-LCD مي باشد) عمقي برابر با 45 سانتي متر دارد. همچنين مانيتور 17 اينچ معمولي وزني برابر با 5/15 كيلوگرم داشته كه درمقابل مانيتور1/15 اينچTFT-LCD تنها 6/4 كيلوگرم وزن دارد. لذا با استفاده از مانيتورهاي Max Media 
  مي توان استفاده بهينه از فضا و محيط كار را به نحو مؤثري بهبود بخشيد .
  از نظر زيبايي ظاهري نيز، بسيار زيباتر و برتر از مانيتورهاي معمولي مي باشند.

 • گارانتي و خدمات پس از فروش:
  كليه مانيتورهاي TFT-LCD ساخت Max Media داراي دوسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش مي باشند.
 

Copyright © 2002 BaniSaz International Co, Dubai, U.A.E., All rights reserved.